Cevabı 3 olacak

f(x)= x+3x+2, X=-3
C) 7
E) 14
D) 9
5/5
f(x) = mx² - 2mx + 6
fonksiyonunun alabileceği en küçük değer -5 ol-
duğuna göre, m kaçtır?
A) 3
B) 5
= 39
E) 11
f(x)=x²-4mx + m +3
parabolünün x eksenini farklı iki noktada kesmesi
için m pozitif tam sayı olarak en küçük hangi de-