Çarpma yoluyla sayma

Uşte kullanmamak
Ky fark yoldan gidilip gelinebilir?
8
Yukandaki şekilde A, B ve C kentleri arasındaki
yollar gösterilmektedir.
A dan B ye 3, B den C ye 3 ve A dan C
ye doğrudan 2 farklı yoldan gidilebilmektedir.
Buna göre, A dan C ye kaç farklı yoldan gidile-
bilir?
2–3–2–²
6
sonuç yayınları
5. Bir
laş
yer