Buna göre n ve m değerleri aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? (SO3=80 g/mol)

2S02+022SO3 tepkimesinde 0,2 mol SO₂ gazı harcandığında,

:black_circle: harcanan O₂ nin mol sayısı n mol,

oluşan SO, ün kütlesi m gram olarak veriliyor.

Buna göre n ve m değerleri aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir?

(SO3=80 g/mol)

1 Like