Bu soruya bakabilirmisinizz

kartezyen
1-C
soru 1

 1. A
  W
  A) A
  soru 2
  A
  A) I’ve l
  C) Il ve IV
  -1
  -3
  +4
  -1
  -2
  +3
  -4
  t
  2.3
  4
  +2
  .3
  4+4
  8
  E A
  C
  d
  +4
  +5

M
Yukanda gema le gösterilen fonksiyonlardan hangilen örten-
dir?
E) I, II ve IV
2-D
+1
+2
5
+3
+4
Aşağıda şema ile gösterilen fonksiyonlardan hangisi içine-
dir?
+4
-5
-2
-3
B)
ve Ill
D) ve IV
a
➤.b.
DIC


Fonksiyonlar
d
+2
3
+4
B
KARTEZYEN EGITM YAYINLARI
soru 3
Asagida pema ile gösterilen fonksiyonlardan hangisi birebir
ve içinedir?
A) A
3-8
C
a
+b-
+C
d
A
b
C
d
soru 4
1
A) I vell
C) ve IV
E
soru 5
8
+4
+5
B
Ajf birebir değildir.
B) förten değildir.
C) figinedir.
D) (1) > 1(3)
E) 1(2)+1(4)-6
1
2
3.
4
A
-1
-2
01-((1. a). (2.b). (3.b))

 1. t-((1. b). (2. c). (3. a))
  1-((1.c). (2.c), (3.c)
  Mf-((1. c). (2, b), (3, a))
  +3
  +4

1
A
Ca
DIA
E) Il ve IV
-b
4-E
•C
"d
-1.
+2
-3-
+4
A-(1,2,3), B- (a,b,c)
olmak üzere aşağıda verilen fonksiyonlardan hangileri ör
tendir?
B
D
1
1
b
C
B) Il ve Il
D) Ive
A=(1,2,3,4), B=(2, 4, 6, 8) olmak üzere,
A dan B ye tanımlı 1= ((1.8), (2, 6), (3, 6), (4,2))
fonksiyonu veriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Merve
3-E