Matematik 10.sinif

Dogrus cevap ne 2. Ve 3.soru

III.
.a
.b.
B₁
-3
4
-2
-3
4
A) Yalnız IV B) I ve II
D) Il ve IV
IV. A
A) {2, 4, 6} B) (2, 4, 8)
D) {2, 8, 10)
B)
B)
D) [-9, 5)
C
0,
a
.b
2
C
f: AB, f(A) = {7, 13, 25}
f(x) = 3x + 1 olduğuna göre, f fonksiyonunun
tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
+3
+4
B
I ve III
E II, III ve IV
E) {6, 8, 10)
E-2
3. f: [-3, 4)→ R olmak üzere,
f(x) = 2x-3
fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) [-3, 4)
-4
C) {4, 8, 10}
E) [-2, 6)
C) [1,7)
f: R-R
f(x)=2x-1 olduğuna göre, f(3) değeri kaçtır?
9.
10

3.soru:

x=-3 için değer f(-3)=-9,

x=4 için değer f(4)=5 dir. Buradan cevap D dir. @Kaan_Eksilmez