Bir yerin indirgenmiş sıcaklık değeri hesaplanırken indirgenmiş yerin yükseltisi kaç metre olarak kabul edilir

bir yerin indirgenmiş sıcaklık değeri hesaplanırken indirgenmiş yerin yükseltisi kaç metre olarak kabul edilir

bir yerin indirgenmiş sıcaklık değeri hesaplanırken indirgenmiş yerin yükseltisi kaç metre olarak kabul edilir

Cevap: Soruda sorulan Bir yerin indirgenmiş sıcaklık değeri hesaplanırken indirgenmiş yerin yükseltisi 0 metre olarak kabul edilir.

Bir yerin indirgenmiş sıcaklık değeri, standart atmosfer koşullarına (deniz seviyesindeki basınç ve belirli bir sıcaklık) indirgenerek hesaplanır. Bu işlem yapılırken, yerin yükseltisi deniz seviyesine göre hesaplanır ve bu değer metre cinsinden ifade edilir.

Standart atmosfer koşulları, deniz seviyesindeki basınçta (1013.25 hPa) ve 15°C sıcaklıkta geçerlidir. Yükseklik arttıkça, atmosferdeki basınç azalır ve bu nedenle sıcaklık da düşer. Bu nedenle, bir yerin sıcaklığı, deniz seviyesindeki standart koşullara indirgenerek karşılaştırılabilir hale getirilir.

Bu hesaplama yapılırken, genellikle deniz seviyesine olan yükseklik farkı metre cinsinden hesaplanır. Örneğin, bir yerin yüksekliği 500 metre ise, bu değer indirgenmiş sıcaklık hesabında -5°C olarak kabul edilir. Ancak, bu hesaplama için kullanılan standartlar değişebilir, böylece bazı durumlarda indirgenmiş sıcaklık hesaplamalarında farklı yükseklikler kullanılabilir.