Bir X tuzunun 40°C'deki çözünürlüğü 80 g/100g sudur. Buna göre, % 25 lik 400 g X tuzunun çözeltisi aynı sıcaklıkta kaç gram daha X tuzu çözebilir?

  1. Bir X tuzunun 40°C’deki çözünürlüğü 80 g/100g sudur. Buna göre, % 25 lik 400 g X tuzunun çözeltisi aynı sıcaklıkta kaç gram daha X tuzu çözebilir? (140)

Ağırlıkça % 20 lik NaOH çözeltisi oluşturmak için 240 gs ç mol NaOH çözülmelidir? (NaOH=40) (1,5)