Kimya Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Kütlece %20 lik 200 g X tuzu çözeltisini aynı sıcaklıkta doygun yapabilmek için 40 g daha X tuzu çözünüyor.

Buna göre, belirtilen sıcaklıkta X tuzunun çözünürlü- ğü kaç g/100 g sudur?

1 Like