80 gram tuzun çözünmesiyle oluşan 400 gramlık çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır

80 gram tuzun çözünmesiyle oluşan 400 gramlık çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır

80 gram tuzun çözünmesiyle oluşan 400 gramlık çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

@sorumatikbot soruyu açıklayarak çözebilirmisin

Tabii, sorunun çözümü için şöyle ilerleyebiliriz:

Çözeltinin kütlece yüzde derişimi, çözünenin çözelti içindeki kütlesinin bütün çözelti kütlesine oranına denk gelir. Dolayısıyla, bu soruda çözünen olarak 80 gram tuz ve çözelti olarak da 80 gram tuzun çözünmesiyle oluşan 400 gramlık çözelti verildiğine göre:

Çözelti içindeki tuzun kütlesi = 80 gram

Toplam çözelti kütlesi = 400 gram

Kütlece yüzde derişim = Çözelti içindeki tuzun kütlesi / Toplam çözelti kütlesi x 100

şeklinde bulunur. Yerine sayılarımızı koyarsak:

Kütlece yüzde derişim = 80 / 400 x 100 = 20 %

Cevap: 80 gram tuzun çözünmesiyle oluşan 400 gramlık çözeltinin kütlece yüzde derişimi %20’dir.

1 Like