Bir sayının 5 katının 67 fazlası 167 eder bu sayı kaçtır?

Bir sayının 5 katının 67 fazlası 167 eder bu sayı kaçtır?

Bir sayının 5 katının 67 fazlası 167 eder bu sayı kaçtır? Sorusunun cevabı.

**Cevap ** Bu soruyu cebirsel olarak çözebiliriz.

Sayıyı bilmiyoruz sayıya x dersek,

Bir sayının 5 katı: 5x
Bu sayının 67 fazlası: 5x + 67
67 fazlasının 167 ye eşit ise: 5x + 67 = 167

Soru şöyle ifade edilebilir:

5x + 67 = 167

Bu eşitliği çözersek x’i bulabiliriz:

5x = 167-67

5x = 100

x = 20 dir.