Bir problem sorusu

a bir pozitif gerçel sayı olmak üzere,

Bir şirketin 2019 yılının başından 2022 yılının sonuna kadar her yıl üretim yaptığı bir ürünün maliyeti sırasıyla 107 TL, 11 * 10 ^ 6 * Tl , 12 * 10 ^ 6 * TL ve x TL’dirBu şirketin bu yıllarda elde ettiği kâr veya zararı gösteren nokta grafiği aşağıdaki şe- kilde gösterilmiştir.

Kår (100.000 TL)

a

2

2019

2020

2021

2022

Yıllar

-1

(1-a)

Bu şirketin 2019 yılının başından 2022 yılının sonuna kadar geçen 4 yılın ortalama cirosu 11550 * 10 ^ 3 TL oldu- ğuna göre, x kaçtır?