Matematik sorusu 7. Sınıf

Aşağıdaki grafik bir şirketin 2020 yılının ilk beş ayındaki kâr - zarar durumunu göstermektedir.
Grafik: Şirketin Aylara Göre Kår - Zarar Durumu
Kår - Zarar Durumu (TL)
15 000
10 000
0
-5000
-10 000
Ocak
Subat
B) 5000
Mart
Nisan
Mayıs
► Aylar
Bu şirketin aynı yıldaki ilk altı aya ait kâr - zarar verileri incelendiğinde 15 000 TL kâr ettiği görüldü-
ğüne göre şirketin haziran ayındaki kâr ya da zarar miktarını lira cinsinden gösteren tam sayı kaçtır?
A) 35 000
C) -5000
D)-35 000

kâr toplamı=10 000+15 000+10 000=35 000
zarar toplamı=-5 000+(-10 000)= -15 000

35 000-15 000=20 000 kâr

ilk altı ayda 15 000 kâr elde edebilmesi için Haziran ayında zarar etmesi gerekiyor.
20 000 + (-5 000)=15 000
grafikte zararlar negatif(-) gösterdiği için -5 000 olması lazım