Bir işyerinde en az kaç çalışan varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmalıdır?

bir işyerinde en az kaç çalışan varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmalıdır?

Bir işyerinde en az kaç çalışan varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmalıdır?

Cevap: Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarafından belirlenmiştir. Bu kanun kapsamında, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulur.

Özellikle, işyerlerinde elli veya daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması zorunludur. Bu kurul, işveren, işçi temsilcileri ve işyerinde çalışanların katılımıyla oluşturulur. Kurul, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politikaların ve uygulamaların belirlenmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi konularında rol oynar.

Kurulun oluşturulması ve işlevselliği, işyerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruma amacını taşır ve bu konuda işverene önemli sorumluluklar yükler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun kurulması ve işleyişi ile ilgili daha fazla bilgi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde bulunabilir.