Bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır

Bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır

bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır

Cevap: Bir düzgün çokgenin her bir iç açısının ölçüsü, (n-2) x 180 / n formülüyle hesaplanabilir. Burada n, çokgenin kenar sayısıdır.

Verilen soruda, her bir dış açının ölçüsü 30 derece olduğuna göre, her bir iç açının ölçüsü 150 derecedir. Bu bilgiyi yukarıdaki formülde kullanarak:

150 = (n-2) x 180 / n

n-2 = (150 x n) / 180

n-2 = 5n/6

6n - 12 = 5n

n = 12

Sonuç olarak, dış açılarından her birinin ölçüsü 30 derece olan bir düzgün çokgenin 12 kenarı vardır.