Basamak değeri nedir

Basamak değeri nedir? basamak değeri tanımı

**Basamak değeri: ** Bir rakamın içinde bulunduğu sayıya kattığı değere basamak değeri denir.

Örnek;
465 sayısını inceleyelim.

  • Yüzler basamağındaki 4 ün basamak değeri 4.100=400 dür.

  • Onlar basamağındaki 6 nın basamak değeri 6.10=60 tır.

  • Birler basamağındaki 5 in basamak değeri 5.1=5 tir.

465=4.100+6.10+5.1