Bakar misiniz lutfenn

A kümesi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) kümesinin bir alt kümesi olmak üzere,

An (2, 3, 4)

kümesinin elemanları çift sayılardır.

Buna göre, bu koşulu sağlayan dört elemanlı kaç de-

ğişik A kümesi yazılabilir?