Ayt matematik zor soru

Ayt mat

cos85+ cos8
ifadesinin değeri kaçtır?
A)-tan45°
D) tan30°
B)-tan30°
-Sin G
-cos 4
cos89°
E) tan45°
.
-174
(33
C) tano
10
Gerçel sayılardan bir A kümesine tanımlı f fonksiyonu ve
gerçel sayılardan bir B kümesine tanımlı g fonksiyonu
f(x) = tan²x - 1
g(x) = 3 - cot²x
şeklinde veriliyor.
f ve g fonksiyonları örten olduğuna göre, AB kü-
mesindeki tam sayıların toplamı kaçtır?
A) -4
B)-2 C) 1
D) 4
E) 5
dorli yorim birim cem