Ayt matematik trigonometri

Ayt matematik

 1. Gerçel sayılardan bir A kümesine tanımlı f fonksiyonu ve
  gerçel sayılardan bir B kümesine tanımlı g fonksiyonu
  f(x) = tan²x - 1
  g(x) = 3-cot²x
  -54
  an tong th
  şeklinde veriliyor.
  f ve g fonksiyonları örten olduğuna göre, An B kü-
  mesindeki tam sayıların toplamı kaçtır?
  A)-4
  B)-2 C) 1
  D) 4
  A
 2. Dik koordinat düzleminde O merkezli yarım birim çem-
  ber ve üzerindeki A, B ve C noktaları aşağıda gösteril-
  miştir.
  D)
  E) 5
  m(OAB) = 10° olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2sin10
  B) 4sin5
  sin20"
  2
  B
  E) sin20"
  C)
  sin 10⁰
  Testokul
  A)-, -,
  D)+.-
 3. Dik koordinat düz
  gıda gösterilmişt
  B(3, 9) olduğur
  A) =
  B)-
 4. m tek, n çift sa
  sin(mx +
  sin(nx-a
  ifadesinin en s
  A)-1
  D)

Anlamadığın yeri sorabilirsin @Ddray