Asal çarpanları 2 ve 7 olan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır

Asal çarpanları 2 ve 7 olan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır

Sayılar 2 ve 7 nin kuvvetlerinin çarpımı şeklinde olmalıdır.

2.7=14

2^2.7=27

2^3.7=56

2.7^2=98

4 tanedir