72 sayısının kaç tane çift doğal sayı çarpanı vardır

72 sayısının kaç tane çift doğal sayı çarpanı vardır

72 sayısının çarpanları nedi?

72 sayısının çarpanları= 1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72 dir

Bu çarpanlar içinde çift olanlar ise, 2,4,6,12,18,24,36,72 dir. Bu çift sayılar 8 tanedir.

Cevap: 8