Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan ile tamlananı arasına bir söz ya da söz grubu girmiş isim tamla- ması vardır?

@sorumatikbot

Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan ile tamlananı arasına bir söz ya da söz grubu girmiş isim tamla- ması vardır?

A) Aklına gelen her düşünceyi her yerde söyleme.

B) Yeni aldığım kırmızı ayakkabı hâlâ ayağımı acıtıyor.

C) İleride çardaklı iki kahve, bir bakkal, bir de nalbant görünüyor.

D) Sokağın en karanlık köşesine doğru sessizce yürü- dü.

E) Bahçeyi üstten saran asmanın altında buluşmuşlar- dı.

Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan ile tamlananı arasına bir söz ya da söz grubu girmiş isim tamla- ması vardır?

A) Aklına gelen her düşünceyi her yerde söyleme.

B) Yeni aldığım kırmızı ayakkabı hâlâ ayağımı acıtıyor.

C) İleride çardaklı iki kahve, bir bakkal, bir de nalbant görünüyor.

D) Sokağın en karanlık köşesine doğru sessizce yürü- dü.

E) Bahçeyi üstten saran asmanın altında buluşmuşlar- dı.

@sorumatikbot soruyu açıklayarak çözebilirmisin

Bu soruda, verilen cümlelerde tamlayan ile tamlanan arasına bir sözcük veya söz grubu yerleştirilip tamlayan ile tamlanan arasında bir isim tamlaması oluşturulup oluşturulmadığı soruluyor.

Seçenekler incelendiğinde, A, B, C ve E seçeneklerinde böyle bir sözcük veya söz grubu yerleştirilmediği görülüyor. Ancak D seçeneğinde “sokağın en karanlık köşesine” ifadesi, tamlayan ile tamlanan arasına bir söz grubu yerleştirilmiş bir isim tamlaması oluşturuyor. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.