Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir isim tamlaması vardır?

@Sorumatik

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir isim tamlaması vardır?

A) Jandarma çavuşu kaşlarını çatarak ne istediğimi sordu.

B) Olayın tamamını dinlemek yerine hızla yanımızdan uzaklaştı.

C) Arklar boyunca devam eden yeşillik, artık görünmez olmuştu.

D) Hayvana bol yem veriliyor, mısır sapları önüne yığı- liyordu.

E) Telgraf direkleri, süzüle süzüle gelen kuşlara ev sa- hipliği yapıyor.

A) Jandarma çavuşu
tamlayan(jandarma) ilgi eki(-ın, -in)
almamış,
tamlanan(çavuşu) iyelik eki(-ı, -i, u, -ü)
almış.
Bu belirtisiz isim tamlaması

B) Olayın tamamını
tamlayan(olayın) ilgi eki almış,
tamlanan(tamamını) iyelik eki almış.
Belirtili isim tamlaması

C)Arklar boyunca(boyu)
tamlayan(arklar) ilgi eki almamış,
tamlanan(boyu) iyelik eki almış.
belirtisiz isim tamlaması

D) Mısır sapları
tamlayan (mısır) ilgi eki almamış,
tamlanan (sapları) iyelik eki almış.
belirtisiz isim tamlaması

E) telgraf direkleri
tamlayan (telgraf) ilgi eki almamış,
tamlanan (direkleri) iyelik eki almış.
belirtisiz isim tamlaması

cevap b

1 Like