Tyt türkçe dil bilgisi

Cevabı bilmiyorum

E) Şükür
yordu.
6. Ben usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların
Ben tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların
Ben kutup yelkenlisi buz tutmuş kayalarda
Öksüzün parlak bahtı yıldızdan mahyalarda
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine örnek gösteri-
lemez?
A) Sifat tamlamasına
B) Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş ad tamlamasına
C) Belirtisiz isim tamlamasına
D) Belirtili isim tamlamasına
E) Zincirleme isim tamlamasına

a) “usanmaz bekçisi” sıfat tamlaması
b) ilk mısradan kurallı olarak örnek vereyim: Ben yolcu inmez hanların usanmaz bekçisi. Burada tamlayan “hanların”, tamlanan da “bekçisi” mısrada tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş.
c) “kutup yelkenlisi” b.siz isim tamlaması
d) 2.mısradan örnek vereyim: “külahların ormanı” biraz garip oldu😀 bunda da tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş ben de kurallı olacak şekilde düzelttim bir de aradaki sıfatı (nitelendirme sıfatı galiba) kaldırdım daha belli olsun diye.
cevap e şıkkı