9 ile bölünebilme kuralı nedir?

9 ile Bölünebilme Kuralı

Bir sayının 9 ile tam bölünebilmesi için rakamları toplamı 9 un katı olmalıdır. Bir sayının 9 ile bölümünden kalanı bulmak için sayının rakamlarını toplayıp 9 a böleriz kalan ne ise sayının9 ile bölümünden kalan o dur.

Örnek: 2457 sayısının 9 ile bölümünden kalan?

2457 sayısının rakamları toplamı: 2+4+5+7=18 dir.

18, 9 a ile bölümünden kalan 0 dır. Yani 2457 sayısı 9’a tam bölünür. 9 ile bölümünden kalan 0 dır.

Örnek: 4683 sayısının 9 ile bölümünden kalan nedir?

4683 sayısının rakamları toplamı: 4+6+8+3=21,

21 sayısının 9 ile bölümünden kalan 3 tür.

1 Like