8.sınıf türkçe

Sorunun cevabı nedir

15:50
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günce
B) Hatıra
13/36
PUCUKURS
E
Salah Birsel’in "Yenilik’te çıkan şiirini gene düşündüm. Ona neden güzel diyemiyorum? Öyle sanıyo-
rum ki geçiciliğini görüyorum da onun için çekiniyorum güzel demekten. Bugün hoşumuza gidiyor, iri
lakırdılanı sıralayan şairlerden, ukalalardan öcümüzü alıyor. Ama yarına bir değeri kalacak mı? Salah
Birsel’in çattığı moda geçince o şiir de bütün değerini yitirmeyecek mi? O moda sürdükçe yaşar, sonra
unutulur, daha da kötüsü anlaşılmaz olur.
Metin içinde art
arda gelen zarf-fiil
eki almış kelime-
Türkçe
Orhan Veli’nin "Kuyruklu Şiir’i için, "Ciğercinin Kedisi’nin cevabı için de böyle diyemez miyiz? Diye-
biliriz ya, ben diyemiyorum işte. Orhan Veli’nin o iki şiirinde başka bir şey var; bir deyiş ferahlığı, bir
canlılık…Salah Birsel’in "Şiir Dersi’nde bulamadığım bir şey nedir o?.. Onun ne olduğunu söyleyebil-
sem, güzellik nedir onu söylemiş olacağım. Hiç olmazsa benim neyi güzel bulduğumu, bende güzellik
duygusunu uyandıran şeyin ne olduğunu…
Birbiri ardınca
sıralanan eş
görevli kelime ve
kelime gruplarının
arasına konurum.
*%74
4 Şubat Çarşamba/Nurullah ATAÇ
C) Otobiyografi
Sıralı cümle-
leri birbirinden
ayırmak için
kullanılırım.
D) Sohbet
Uzun cümlelerde
yüklemden uzak
düşmüş olan öz-
Ť

Söhpet olacak cevabi çunku karsılıkli konusma havasi var