3ab üç basamaklı, ab iki basamaklı sayıdır. 3ab = 7.ab eşitliğini sağlayan ab sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

arttırılıp, onlar
basamağındaki rakam 4 azaltılırsa bu beş doğal
sayının toplamı nasıl değişir?
A) 300 azalır
C) 300 artar
E) 400 artar
B) 200 artar
D) 200 azalır

3ab üç basamaklı, ab iki basamaklı sayıdır.
3ab = 7.ab
eşitliğini sağlayan ab sayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 22
B) 25
C) 30 D) 40 E) 50
260

İki basamaklı birbirinden farklı üç doğal sayının
toplamı 262 olduğuna göre, bu sayılardan en kü-
262
şem
Bur
bas

A)
C)
7.
8.

Cevap:

300+10a+b=7(10a+b)

300+10a+b=70a+7b

300=60a+6b

50=10a+b=ab buradan ab=50 bulunur.