360 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır

360 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır

360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali,

360=2^3.3^2.5

Asal çarpanlar= 2,3,5

Asal çarpanlarının çarpımı=2.3.5=30