3 elemanlı alt küme sayısı 4 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?

3 elemanlı alt küme sayısı 4 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?

Kombinasyon: elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısına n nin r elemanlı kombinasyonu denir ve C(n,r) ile gösterilir.

n elemalı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı= C(n,3),

n elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt küme sayısı= C(n,4),

Bu eleman sayısı birbirine eşit ise C(n,3)=C(n,4) buradan n=3+4=7 dir.

Cevap: C(7,2)=21