18 19 yüzyıl felsefesinin genel özellikleri nelerdir

18 19 yüzyıl felsefesinin genel özellikleri nelerdir

18 19 yüzyıl felsefesinin genel özellikleri nelerdir

ve 19. yüzyıl felsefesi, Aydınlanma Çağı’nın etkisi altında kalmıştır. Bu çağda, insan aklının gücüne ve bilimsel yöntemlere büyük bir öncelik verilmiştir. Bu nedenle, rasyonalizm ve empirizm gibi akımlar bu dönemde çok önem kazanmıştır.
Ayrıca, 18. ve 19. yüzyıl felsefesi, bireysel özgürlük, eşitlik ve adaletin önemini vurgulamıştır. Bu değerler, Fransız Devrimi ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında ortaya çıkan siyasi olaylarla daha da güçlenmiştir.

Bu dönemde felsefenin merkezi konuları arasında doğa, insanın varoluşu, ahlak ve din gibi konular yer almaktadır. Doğal dünya, Newton’un mekaniği tarafından açıklanmış olan matematiksel yasalarla anlaşılabilir hale gelmiştir.

Öte yandan, insanların düşünceleri ve davranışları üzerine yapılan çalışmalar psikolojinin doğuşuna yol açmıştır. Felsefeciler bu dönemde, insanların nasıl düşündükleri, duygusal tepkileri nasıl kontrol ettikleri ve kendilerini nasıl geliştirebilecekleri üzerine yoğunlaşmışlardır.

Son olarak, 18. ve 19. yüzyıl felsefesi, din konusunda da önemli gelişmeler yaşamıştır. Thomas Paine, Voltaire ve diğerleri gibi düşünürler, kilise tarafından yönetilen dini kurumların insan hayatına zarar verdiğini ve bireysel özgürlüklerin önünde bir engel teşkil ettiğini savunmuşlardır.