11 fizik basit makineler

Agirliği önemsenmeyen çubuk üzerinde olan 20 kg küt- leli bir X cismi, 100N büyüklüğündeki kuvvetle şekil deki gibi dengelenmiştir.

F= 100 N

5 m

X

Buna göre kaldıracın verimi nedir?