Yunanistan hangi antlaşma ile bağımsızlığını elde etmiştir

yunanistan hangi antlaşma ile bağımsızlığını elde etmiştir

Yunanistan hangi antlaşma ile bağımsızlığını elde etmiştir

Cevap: 1829 Edirne Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Bu antlaşma, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sona ermesini sağlamıştır.

Antlaşma ile Rusya, Ön Karadeniz kıyılarındaki bütün kaleleri ve surları yıkma konusunda taahhütte bulunmuş, Osmanlı Devleti de Rusya’ya savaş tazminatı ödemeyi kabul etmiştir. Ayrıca, Osmanlı Devleti, Sırbistan ve Yunanistan’ın bağımsızlıklarını tanımış ve bu ülkelerin sınırlarını da belirlemiştir.

Ancak Edirne Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin zayıflamasına ve Avrupa devletlerinin müdahalesine açık kapılar bırakmıştır. Bu nedenle, antlaşmanın sonuçları uzun vadeli olmamış ve Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecindeki rolü önemli bir tartışma konusu olmuştur.

Yunanistan, tam olarak 1832 yılında Londra Antlaşması ile bağımsızlığını elde etmiştir. Bu antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Yunan Devleti’nin sınırlarını belirlemiş ve ülkenin bağımsızlığını kabul etmiştir. Ayrıca, Yunanistan’a verilen topraklar içinde Atina, Mora Yarımadası ve diğer bazı bölgeler bulunmaktadır.