Yukarıdaki işlemlere göre A + B işlemi- nin sonucu kaçtır?

Yukarıdaki işlemlere göre A + B işlemi-
nin sonucu kaçtır?

Cevap:

A+B=5-3/5-2/3=5-19/15=56/15=3\frac{11}{15}