Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Yazım kuralları dilimizin doğru kullanımı için oldukça önemlidir. Dilimizi doğru bir şekilde kullanmak, iletişimimizi güçlendirir ve yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Yazım kuralları hakkında bilgi sahibi olmak, herkesin sorumluluğundadır. Bu yazıda, yazım kurallarının ne olduğunu, neden önemli olduklarını ve nasıl doğru bir şekilde kullanılabileceklerini öğreneceksiniz.

İçindekiler

 1. Yazım Kurallarının Önemi
 2. Türkçe Yazım Kuralları
 • İmla Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Büyük ve Küçük Harfler
 1. Yabancı Kelimelerin Yazımı
 2. Sık Yapılan Yazım Hataları
 • Yapısal Hatalar
 • İmla Hataları
 • Noktalama Hataları
 1. Yazım Kurallarına Uymak İçin Yapılması Gerekenler

Yazım Kurallarının Önemi

Yazım kuralları, iletişimimizi doğru bir şekilde ifade etmek için önemlidir. Yanlış yazılmış bir kelime ya da cümle, mesajımızın anlaşılmasını zorlaştırabilir ve hatta yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Dilimizi doğru bir şekilde kullanmak, bizim düşüncelerimizi net bir şekilde ifade etmemize yardımcı olur ve karşımızdaki kişilerle sağlıklı bir iletişim kurmamızı sağlar.

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe yazım kuralları, doğru bir Türkçe kullanımı için oldukça önemlidir. Türkçe yazım kuralları üç ana başlık altında toplanabilir: İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri, Büyük ve Küçük Harfler.

İmla Kuralları

İmla kuralları, kelime ve kelime gruplarının doğru yazımını belirler. Türkçe yazım kurallarında imla kuralları şu şekildedir:

 • İsim ve fiiller büyük harfle başlar.
 • Türkçe’de “ı” ve “i” harfleri, “o” ve “u” harfleri, “e” ve “a” harfleri yan yana geldiğinde doğru kullanılmalıdır.
 • Ünlü harflerin yan yana geldiği durumlarda, ünlü harflerin okunuşlarına göre “y” veya “s” harfi kullanılabilir.
 • Yabancı kökenli kelimelerin Türkçe’ye uyarlanması sırasında Türkçe okunuşa göre yazılır.
 • Kelimeler arasında boşluk bırakılmalıdır.
 • “ki” bağlacı, “mı” ve “mi” soru zamirleri, “de” ve “da” zarfları ayrı yazılır.

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri, yazıların anlaşılırlığı ve okunabilirliği için oldukça önemlidir. Noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, cümlelerin anlamını netleştirmek ve okuyucunun metindeki ayrıntıları anlamasını sağlamak için gereklidir. İşte Türkçe yazım kurallarına uygun olarak noktalama işaretlerinin kullanımı:

 1. Nokta (.):
 • Cümlelerin sonunda kullanılır.
 • Kısaltmaların sonunda kullanılır.
 • Rakamların sonunda kullanılır.

Örnek: İstanbul’a gitmek istiyorum.

 1. Virgül (,):
 • Cümle içindeki öğeler arasında kullanılır.
 • Sıralama yaparken kullanılır.
 • Bağlaçlardan sonra kullanılır.
 • Tarihlerde kullanılır.

Örnek: Bugün, hava oldukça güzel. Örnek: Elma, armut ve portakal aldım. Örnek: Git ya da kal, senin kararın. Örnek: 15 Ocak 2022, Cumartesi günü doğum günüm.

 1. Noktalı Virgül (;): Noktalı virgül, virgül kadar sık kullanılmayan bir noktalama işaretidir. Genellikle bir cümle içinde farklı unsurları ayırmak için kullanılır.

Noktalı virgül, bir cümle içindeki uzun virgül listelerinde veya karmaşık cümlelerde yardımcı olmak için kullanılabilir. Örneğin:

Ali, bugün marketten elma, portakal ve muz aldı; eve geldiğinde ise kedi, köpek ve kuş onu karşıladı.
Bu örnekte, noktalı virgül bir liste içindeki elemanları ayırmakta ve cümle içindeki farklı unsurlar arasında ayrım sağlamaktadır.

Ayrıca, iki cümleyi birbirine bağlarken de noktalı virgül kullanılabilir. Bu durumda, noktalı virgül cümleler arasındaki bağı daha güçlü hale getirir. Örneğin:

Yarın işe gitmek zorundayım; ancak bu beni mutlu etmiyor.
Bu örnekte, noktalı virgül iki cümle arasında bir bağlantı kurar ve yazarın hislerini ifade etmek için kullanılmıştır.

Noktalı virgül kullanırken, iki virgül arasına konulması gereken unsurlar arasında boşluk bırakmamak önemlidir. Ayrıca, noktalı virgül ile iki bağımsız cümleyi birleştirirken “ama”, “ve”, “fakat” gibi bağlaçlardan önce noktalı virgül kullanmamalısınız. Bu durumda, virgül veya nokta kullanımı daha uygun olacaktır.

 1. Noktalı üç nokta, bir cümlede kesinti olduğunu veya düşünceyi tamamlamadığımızı ifade etmek için kullanılır.
 2. Ünlem işareti, heyecan, kızgınlık veya coşku gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.
 3. Soru işareti, bir soru sorulduğunu belirtmek için kullanılır.
 4. Kısa çizgi, kelime birleştirme ve kelime aralıklarını belirlemek için kullanılır.
 5. Parantezler, ek bilgi veya açıklamaları belirtmek için kullanılır.

Büyük ve Küçük Harfler

Büyük ve küçük harfler, yazım kurallarının önemli bir bölümünü oluşturur. Türkçe yazım kurallarına göre, bazı durumlarda kelime ya da cümle içerisindeki harflerin büyük ya da küçük yazılması gerekmektedir. İşte bazı temel büyük ve küçük harf yazım kuralları:

 1. Cümlelerin baş harfi büyük yazılır. Örnek: İstanbul’da yaşayan herkes, Boğaz’ı görmeden yaşamış sayılmaz.

 2. Kişi ve yer isimleri büyük harfle başlar. Örnek: Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Ankara, Türkiye’nin başkentidir.

 3. Marka, ürün ve kurum isimleri de büyük harfle yazılır. Örnek: Samsung, iPhone, Google, Microsoft gibi.

 4. Kitap, film, müzik vb. eserlerin isimleri büyük harfle başlar. Örnek: Suç ve Ceza, Yüzüklerin Efendisi, The Godfather gibi.

 5. Başlık ya da alt başlıklar genellikle büyük harfle yazılır. Örnek: İnsan Hakları ve Demokrasi, Ekonomi Politikaları, Yerli Otomobil Projesi gibi.

 6. Şirket unvanları, meslekler, ünvanlar büyük harfle başlar. Örnek: İstanbul Ticaret Odası, Avukat, Profesör, Müdür gibi.

 7. Bazı kısaltmalar büyük harfle yazılır. Örnek: NATO, NASA, UNESCO, TÜBİTAK gibi.

Türkçe yazım kurallarına göre, büyük ve küçük harf kullanımı önemlidir. Bu kurallara uygun yazılmayan metinler okunması ve anlaşılması zor olabilir. Bu nedenle, yazarken dikkatli olmak ve gerekli durumlarda büyük harf kullanımına özen göstermek gerekmektedir.

Yabancı Kelimelerin Yazımı

Türkçe yazım kurallarına göre, yabancı kökenli kelimeler Türkçe imla kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Bu kurallara göre:

 1. Türk alfabesi kullanılmalıdır. Yabancı bir kelime Türk alfabesinde bulunmayan harfler içeriyorsa, bu harfler Türk alfabesi harfleriyle değiştirilmelidir. Örneğin, “scholarship” kelimesi “burs” olarak yazılabilir.
 2. Yabancı kelimeler Türkçeleştirilirken, kelimenin telaffuzu ve anlamı dikkate alınmalıdır. Örneğin, “computer” kelimesi “bilgisayar” olarak yazılabilir.
 3. Yabancı kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Ancak, kelimenin içinde yer alan kelimeler küçük harfle yazılabilir. Örneğin, “World Wide Web” kelimesi “Dünya Çapında Ağ” olarak yazılabilir.
 4. Yabancı kelimelerin yer aldığı cümleler Türkçe cümle kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Özetle, yabancı kelimeler Türkçe yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalı ve Türkçe okuyucuların anlayabileceği şekilde kullanılmalıdır.

Sık Yapılan Yazım Hataları

Türkçe yazım kurallarına uygun yazmak, herkesin yapabileceği bir şey olmasına rağmen, sık yapılan yazım hataları kaçınılmazdır. Bu hatalar, hem okuyucuları rahatsız eder, hem de yazının anlamını değiştirebilir. Bu makalede, sık yapılan yazım hatalarının üç kategorisini ele alacağız: yapısal hatalar, imla hataları ve noktalama hataları.

Yapısal Hatalar

Yapısal hatalar, yazıda kullanılan cümlelerin anlamının bozulmasına neden olabilir. İşte yapısal hataların örnekleri:

1. Cümle Yapısı

Bir cümle, en az bir özne ve bir yüklem içermelidir. Özne, cümlenin konusunu belirtirken, yüklem ise eylemi veya durumu ifade eder. Yapısal hatalar, özne ve yüklem arasında uyumsuzluğa, yüklem cümlesinin eksikliğine veya öznenin olmamasına neden olabilir.

Örneğin:

 • “Parkta koşan yavrular.” Bu cümlede, özne eksikliği var. Cümle, “Parkta yavrular koşuyor.” şeklinde düzeltilmelidir.

2. Paragraf Yapısı

Bir paragraf, bir konu ya da fikir hakkında düşünceleri organize etmek için kullanılır. Bir paragrafın yapısal hatası, konunun belirsiz veya belirsiz olması, yeterli destekleyici bilgi olmaması veya düşüncelerin mantıksız bir şekilde birbirine bağlı olmamasıdır.

Örneğin:

 • “Sinema çok eğlenceli. Ben her zaman filmlere giderim. Popcorn alırım.” Bu paragrafta, düşünceler birbirine bağlı değil ve paragrafın konusu belirsiz.

3. Kelime Seçimi

Kelime seçimi, cümlenin anlamını etkileyen önemli bir yapısal faktördür. Yanlış kelime seçimi, cümlenin anlamını belirsizleştirebilir veya yanlış anlaşılmasına neden olabilir.

Örneğin:

 • “Benim favori renkim yeşil çünkü onu seviyorum.” Bu cümlede, kelime sırası yanlış. Doğru cümle, “Ben yeşili seviyorum çünkü o benim favori rengim.” olmalıdır.

Yapısal hatalar, yazıların anlaşılırlığını önemli ölçüde etkileyebilir. Özne ve yüklem arasındaki uyumsuzluk, paragraf düzeni ve kelime seçimi gibi hatalar, yazıda yapısal bir düzenin eksikliğine yol açabilir. Bu hataların farkında olmak ve doğru bir şekilde düzeltmek, yazıların daha tutarlı olmasını sağlar.

İmla Hataları

İmla hataları, yazım kurallarına uymayan ve yazılı iletişimde anlaşılması zor olan hatalardır. Bazı sık yapılan imla hataları şunlardır:

 1. Harf Hataları: Kelime içindeki harflerin yanlış yazımı veya eksik yazımı. Örneğin: “cami” yerine “camii”, “hap” yerine “hapı”
 2. Hece Hataları: Kelimenin hecelendirilmesindeki hatalar. Örneğin: “gidi-p” yerine “gi-dip”, “du-ru-mak” yerine “du-rumak”
 3. Birleşik Kelime Hataları: Birleşik kelime yazarken, kelime aralarındaki boşlukların yanlış kullanımı veya kelime birleştirilirken yanlış yazımı. Örneğin: “hiç bir” yerine “hiçbir”, “yarın ki” yerine “yarınki”
 4. Noktalama Hataları: Noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı veya eksik kullanımı. Örneğin: “Bana kitabı dedi,” yerine “Bana kitabı dedi.”
 5. Büyük ve Küçük Harf Hataları: Kelime veya cümlelerdeki büyük-küçük harf kullanımının yanlış olması. Örneğin: “Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.” yerine “Türkiye’nin başkenti ankara’dır.”
 6. Kelime Yanlışlıkları: Kelimenin anlamını değiştirecek veya kelimeyi yanlış kullanımı. Örneğin: “İkinci el araba satan yer” yerine “İkinci el araba satış yeri”

Bu gibi imla hatalarından kaçınmak, yazılı iletişimde okuyucuya doğru bir mesaj aktarımı sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, yazım kurallarına ve imla kurallarına dikkat ederek yazılı iletişim becerilerimizi geliştirebiliriz.

Noktalama Hataları nelerdir

Noktalama işaretleri, yazıların anlaşılırlığı ve okunabilirliği için oldukça önemlidir. Ancak, yanlış kullanıldığında anlamın değişmesine veya belirsizleşmesine neden olabilir. İşte yaygın noktalama hatalarından bazıları:

 1. Virgül kullanımı: Virgül, cümleler arasında veya öğeler arasında ayrım yapmak için kullanılır. Ancak, gereksiz veya yanlış kullanıldığında anlamı değiştirebilir. Örneğin, “Ali, ve Ayşe arkadaşlarım.” cümlesi doğru değildir. Doğru kullanımı “Ali ve Ayşe arkadaşlarım.” şeklinde olmalıdır.
 2. Nokta kullanımı: Nokta, cümlelerin sonunu belirtmek için kullanılır. Ancak, yanlış yerde veya eksik kullanıldığında anlam belirsizleşebilir. Örneğin, “Bugün evde temizlik yapacağım kitap okuyacağım.” cümlesi anlaşılmazdır. Doğru kullanımı “Bugün evde temizlik yapacağım. Kitap okuyacağım.” şeklinde olmalıdır.
 3. Ünlem işareti kullanımı: Ünlem işareti, bir duygunun veya cümlenin vurgulanması için kullanılır. Ancak, gereksiz veya yanlış kullanıldığında anlamı değiştirebilir veya abartılı bir ifade olabilir.

Yazım Kurallarına Uymak İçin Yapılması Gerekenler

Doğru yazım kurallarına uyum sağlamak yazılı iletişimde profesyonel ve güvenilir bir imaj yaratmanın önemli bir parçasıdır. İşte yazım kurallarına uymak için yapılması gerekenler:

 1. Dikkatli Okuma ve Kontrol Etme: Yazım kurallarına uygun yazmak için, yazdıklarınızı dikkatli bir şekilde okuyun ve hataları kontrol edin. İmla ve noktalama hatalarını düzeltmek için cümleleri tekrar okumak ve düzenlemek önemlidir.

 2. Kelime Bilgisi Geliştirme: Dilbilgisi ve kelime bilgisi konusunda kendinizi geliştirmek, doğru yazım kurallarına uygun yazmak için önemlidir. Kelime anlamlarını öğrenin ve farklı kelime türleri arasındaki farkları anlayın.

 3. Güvenilir Kaynaklar Kullanma: Doğru yazım kurallarına uygun yazmak için, güvenilir kaynaklar kullanın. Dilbilgisi kitapları, sözlükler ve imla kılavuzları, doğru yazım kurallarına uygun olarak yazmanıza yardımcı olabilir.

 4. Yazılı İletişimde Pratik Yapma: Doğru yazım kurallarına uyum sağlamak için, yazılı iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. E-postalar, mektuplar ve blog yazıları gibi farklı türlerde yazılar yazarak pratik yapabilirsiniz.

 5. Bilgisayar Destekli Yazım Kontrolü Kullanma: Bilgisayar destekli yazım kontrolü, yazım ve imla hatalarını tespit etmek için kullanışlı bir araçtır. Yine de, doğru yazım kurallarına tamamen güvenmemeli ve yazdıklarınızı kontrol etmek için dikkatli bir şekilde okumalısınız.

 6. Özenli ve Dikkatli Olma: Doğru yazım kurallarına uyum sağlamak için, özenli ve dikkatli olmanız gerekir. Hızlı yazmak ve düşünmeden yazmak, yazım hatalarına neden olabilir. Yavaşça yazmak, imla ve noktalama hatalarını azaltmanıza yardımcı olabilir.

Yazım kurallarına uyum sağlamak, yazılı iletişimde profesyonel ve güvenilir bir imaj yaratmanın önemli bir parçasıdır. Yukarıdaki adımları takip ederek, yazım kurallarına uygun olarak yazabilirsiniz.