Yardımcı olur musunuzz


ABC üç basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayı olmak üze

re,

ABC

AB A+B+5

3

olduğuna göre, A+B+C toplamı kaçtır?

Anlamadığın yeri sorabilirsin