Verilen pozitif tam sayıları üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız. a. 54 b. 78 c. 104 ç. 242 d. 250

Verilen pozitif tam sayıları üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.
a. 54
b. 78
c. 104
ç. 242
d. 250

Verilen pozitif tam sayıları üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.a. 54

b. 78
c. 104
ç. 242
d. 250

cevap: Verilen pozitif tam sayıları üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım:

a. 54 = 2^1 * 3^3
b. 78 = 2 * 3^1 * 13^1
c. 104 = 2^3 * 13^1
ç. 242 = 2 * 11^2
d. 250 = 2^1 * 5^3

Üslü ifadelerin çarpımı olarak yazıldığında:

a. 54 = 2^1 * 3^3
b. 78 = 2^1 * 3^1 * 13^1
c. 104 = 2^3 * 13^1
ç. 242 = 2^1 * 11^2
d. 250 = 2^1 * 5^3