Türkçeye köken bakımından en yakın dil hangisidir

Türkçeye köken bakımından en yakın dil hangisidir?

Türkçeye köken bakımından en yakın dil hangisidir?

Cevap: Türkçe’nin kökeni Altay dil ailesine dayanır ve dünya genelindeki diğer dillere göre benzersiz özelliklere sahiptir. Ancak, Türkçe ile en yakın ilişkiye sahip olan diller, diğer Türk dilleridir. Örneğin, Azerice, Türkmence, Kazakça, Kırgızca, Tatarca ve Başkurtça gibi diller de Altay dil ailesine aittir ve Türkçe ile birçok ortak kelime ve gramer özelliği paylaşırlar.