Ural-altay dillerini diğer dillerden ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir

Ural-altay dillerini diğer dillerden ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir

  • Ural-Altay dillerinin en başta gelen özelliği ses uyumudur

  • Ural-Altay dillerinin çoğulukla olumsuz hareket için ayrı bir fiil vardır

  • Ural-Altay dil ailesine giren dillerin hepsi eklemeli dillerdendir

  • Ural Altay ailesinde cinsiyet yoktur