Türk medeni kanunu ile kadınlara verilen haklar nelerdir

Türk medeni kanunu ile kadınlara verilen haklar nelerdir

Türk medeni kanunu ile kadınlara verilen haklar

Türk Medeni Kanunu, 1926 yılında kabul edilmiş bir yasal düzenlemedir ve Türkiye’de kadınların haklarının genişletilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kanun, kadınların evlilik, boşanma, miras ve mal paylaşımı gibi konularda erkeklerle eşit haklara sahip olmalarını sağlamıştır.

Örneğin, Türk Medeni Kanunu’na göre kadınlar artık evlilik öncesi soyadlarını koruyabilirler, evlilik sırasında ise kendi soyadlarını kullanma hakkına sahiptirler. Ayrıca, kadınlar evlilik birliği içinde kazandıkları mallar üzerinde eşit haklara sahiptirler ve boşanma durumunda da malların eşit şekilde bölüştürülmesi gerekmektedir.

Kanun ayrıca, kadınların çocukları üzerinde vesayet sahibi olmalarını, velayet davalarında eşit haklara sahip olmalarını, çalışma hayatında erkeklerle eşit ücret alabilmelerini ve işyerinde ayrımcılığa uğramamalarını sağlamaktadır. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu, Türkiye’deki kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan güçlenmelerine yardımcı olmuştur.