Yeni Türk devletinde kadınlara tanınan ilk hak nedir

Yeni Türk devletinde kadınlara tanınan ilk hak nedir

Yeni Türk devletinde kadınlara tanınan ilk hak nedir?

Cevap: Yeni Türk devleti, özellikle Cumhuriyet dönemiyle birlikte kadın haklarına büyük önem vermiştir. Bu kapsamda, kadınlara tanınan ilk haklardan biri, 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile evlenme yaşı ve evlilikte kadının rızası konusunda yapılan düzenlemelerdir. Medeni Kanun, kadın ve erkeği eşit sayarak, bireysel haklarını korumaya yönelik bir yaklaşım benimsemiştir. Bu kanunla birlikte, kadınların miras hakkı da güvence altına alınmıştır. Ayrıca, kadınlara seçme ve seçilme hakkı da 1934 yılında tanınmıştır.