Tam sayılar nelerdir?

Tam Sayılar Nelerdir?

Tamsayılar nelerdir

Tam sayılar, sıfırdan başlayarak pozitif ve negatif olarak sonsuza kadar devam eden, ondalıklı kısımları olmayan sayılardır.

Örnek olarak: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 gibi.

Tam sayılar, Z adı verilen matematiksel bir kümedir ve sıfır veya sıfırdan farklı olarak negatif veya pozitif olarak sonsuza kadar devam eden tüm sayıları içerir. Matematiksel olarak,

Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} ile gösterilir.