Sayı Kümeleri Konu Anlatımı

Sayı kümeleri, belirli bir özelliği olan ve belirli bir şekilde düzenlenmiş sayıların toplamıdır. Örneğin, tüm tam sayılar, tüm doğal sayılar, tüm pozitif sayılar veya tüm reel sayılar gibi.

  1. Tam Sayılar (Z): Tam sayılar sıfır ve sıfırdan büyük tam sayıların tümüdür (…-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …).
  2. Doğal Sayılar (N): Doğal sayılar sıfır dahil olmak üzere sıfırdan büyük tam sayıların tümüdür (0, 1, 2, 3, …).
  3. Pozitif Sayılar (N^+): Pozitif sayılar sıfır dahil olmamak üzere sıfırdan büyük tam sayıların tümüdür (1, 2, 3, …).
  4. Negatif Sayılar (Z^-): Negatif sayılar sıfır dahil olmamak üzere sıfırdan küçük tam sayıların tümüdür (-1, -2, -3, …).
  5. Reel Sayılar (R): Reel sayılar, tüm gerçel sayıların tümüdür, yani sıfır ve negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve tüm ondalıklı sayıları içerir.

Bu sayı kümeleri birbirlerine göre daha geniş veya daha dar olarak sınıflandırılabilir ve bir sayı kümesinin özelliklerine göre matematiksel işlemler yapılabilir. Örneğin, tam sayılar arasında toplama işlemi yapılabilir, ancak reel sayılar arasında toplama işlemi yapılamaz.(Örnek: 2/3+kök3 toplanmaz)