Tabloları Philips eğrisine göre doğru, yanlış veya belirsiz olarak yorumlayın

Şıkları yorumlayamam fakat phlips eğrisi hakkında bilgi verebilirim.

Philips eğrisi, ekonomideki işsizlik ve enflasyon arasındaki ters ilişkiyi gösteren bir grafiktir. Eğri, 1958 yılında ekonomist AW Phillips tarafından keşfedildiği için onun adıyla anılır.

Philips, İngiltere’deki işsizlik oranları ile ücret artışları arasındaki ilişkiyi inceledi. Analizleri sonucunda, işsizlik oranının düştüğü dönemlerde ücretlerin arttığını, işsizlik oranının yükseldiği dönemlerde ise ücretlerin düştüğünü gözlemledi. Bu verileri bir grafik üzerinde çizdiğinde, işsizlik oranı ile enflasyon oranı arasında ters bir ilişki olduğunu tespit etti.

Buna göre, Philips eğrisi, işsizlik oranı düştüğünde enflasyon oranının artacağını, işsizlik oranı yükseldiğinde ise enflasyon oranının düşeceğini öngörür. Ancak, bu ilişkinin her zaman doğru olmadığı ve zamanla değişebileceği de göz önünde bulundurulması gereken bir husustur.