Taban ayrıntılarından birinin uzunluğu 5 santim ve yüzey alanı 250 santimetre kare olan kare dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir

Taban ayrıntılarından birinin uzunluğu 5 santim ve yüzey alanı 250 santimetre kare olan kare dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir​

Taban ayrıntılarından birinin uzunluğu 5 santim ve yüzey alanı 250 santimetre kare olan kare dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir​

Cevap: Anladım, yüzey alanını daha doğru bir şekilde hesaplayalım:

Yüzey alanı (A) = 2 x Taban Alanı + 4 x Yüzeyin Alanı

Önce verilen bilgilere bakalım:

  • Tabanın kenarının uzunluğu (a) = 5 santimetre
  • Kare dik prizmanın yüzey alanı (A) = 250 santimetre kare

Tabanın alanı (Taban Alanı) = a^2 = 5^2 = 25 santimetre kare

Yüzeyin alanını (Yüzeyin Alanı) bulmak için şimdi ihtiyacımız olan taban alanı ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi kullanabiliriz:

A = 2 x Taban Alanı + 4 x Yüzeyin Alanı

250 = 2 x 25 + 4 x Yüzeyin Alanı

250 = 50 + 4 x Yüzeyin Alanı

4 x Yüzeyin Alanı = 250 - 50

4 x Yüzeyin Alanı = 200

Yüzeyin Alanı = 200 / 4

Yüzeyin Alanı = 50 santimetre kare

Şimdi prizmanın yüksekliğini (h) hesaplayabiliriz. Kare prizmanın yüksekliği, yüzey alanının taban alanına bölünmesiyle bulunur:

h = Yüzeyin Alanı / Taban kenar

h = 50 / 5

h = 10 santimetre

Kare dik prizmanın yüksekliği 10 santimetredir.