Simpleks yöntemi nedir?

Simpleks yöntemi nedir?

Simpleks yöntemi, doğrusal programlama problemlerini çözmek için kullanılan bir matematiksel yaklaşım yöntemidir. İlk olarak 1947 yılında George Dantzig tarafından geliştirilmiştir.

Doğrusal programlama, birçok farklı kısıtlama altında belirli bir amaca ulaşmak için en iyi çözümü arayan matematiksel bir modeldir. Simpleks yöntemi, bu modele uyan denklemleri ve kısıtlamaları kullanarak, amaç fonksiyonunun maksimize ya da minimize edildiği optimal çözümü bulmayı hedefler.

Simpleks yöntemi, öncelikle bir tablo oluşturarak başlar. Tabloda, değişkenlerin katsayıları ve kısıtlamalar yer alır. Ardından, bu tablodaki değişkenlerin değerleri, bir takım hesaplamalarla güncellenir ve optimize edilir. Her adımda, birincil hedef fonksiyonunun değeri artar veya azalır ve en sonunda optimum değere ulaşılır.

Özetle, simpleks yöntemi, doğrusal programlama problemlerinde optimum çözümü bulmak için kullanılan bir matematiksel yaklaşımdır. Bu yöntem, büyük boyutlu problemleri çözebilen etkili bir araçtır ve endüstri, ticaret ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.