En az bir temel değişkenin sıfır değeri aldığı çözüme ne ad verilir

En az bir temel değişkenin sıfır değeri aldığı çözüme ne ad verilir

En az bir temel değişkenin sıfır değeri aldığı çözüme ne ad verilir

Cevap: En az bir temel değişkenin sıfır değeri aldığı çözüme, “temel çözüm” veya “başlangıç çözümü” adı verilir.

Bu terim genellikle lineer programlama problemleri için kullanılır. Lineer programlama, amaç fonksiyonunun doğrusal olduğu ve kısıtlamaların doğrusal eşitsizlik ya da denklem şeklinde ifade edildiği bir matematiksel optimizasyon yöntemidir. Temel çözüm, bu tür problemlerdeki bir çözüme verilen addır.

Temel çözüm, ilgili lineer programlama probleminin seçilen değişkenleri ile ilgili olarak bir dizi sıfır ve pozitif değer içerir. Bu durum, ilgili problemin optimum çözümünün bir üst sınırını belirler. Başka bir deyişle, temel çözüm, problem çözümünün bir başlangıç noktasıdır ve daha sonra optimize edilebilir.