Şevval aklından bir sayı tutuyor. Bu sayıdan 3, 4, 5 ve 6 çıkararak yeni sayılar buluyor. Sonra bu 4 sayıyı toplayarak beşinci bir sayı buluyor

 1. Şevval aklından bir sayı tutuyor. Bu sayıdan
  3, 4, 5 ve 6 çıkararak yeni sayılar buluyor. Sonra
  bu 4 sayıyı toplayarak beşinci bir sayı buluyor.
  Irem de aklından bir sayı tutuyor. Bu sayıya
  1, 2, 3 ve 4 ekleyerek yeni sayılar buluyor. Bu dört
  sayıyı toplayarak beşinci bir sayı buluyor.
  Şevval ve İrem’in bulduğu beşinci sayılar eşit
  olduğuna göre, başlangıçta tuttukları sayıların
  farkının mutlak değeri kaçtır?
  A) 6 B) 7
  C) 9
  D) 11
  E) 12
  N
  L
  A
  R

Şevval: Tuttuğu sayı x olsun.

x-3,x-4,x-5,x-6 toplamı = 4x-18,

İrem: Tuttuğu sayı y olsun.

y-1, y-2,y-3,y-4 toplamı = 4y+10

Sayıların eşit ise : 4y+10=4x-18

28=4x-4y

7=x-y

Cevap 7 dir.

1 Like