Serveti Fünun Özellikleri Nelerdir? Serveti Fünün Edebiyatı Özellikleri

Serveti Fünun Özellikleri Nelerdir? Serveti Fünün edebiyatı özellikleri

Serveti Fünun özellikleri

 • Bu edebiyat döneminde sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir.
 • Eserlerde sosyal konular ele alınmıştır.
 • Sembolizm ve parnasizm akımından etkilenmiştir.
 • Konu olarak en fazla aşk, doğa, günlük yaşam, aşk, karamsarlık, düş kırıklıkları ve ölüm konuları ele alınmıştır.
 • Nazım nesre yaklaştırılmıştır.
 • Eserlerde konu bütünlüğüne önem verilmiştir.
 • Vezin ile konu arasında uyum aranmıştır.
 • Hayata karamsar bakmalarından dolayı bu durumu şiirlere de yansımışlardır.
 • Musukiye şiiirlerinde kullanmışlardır.
 • Bu dönemde toplum sanat içindir anlayışına bağlı olarak şiir eserleri veeilmiştir.

Servet-i Fünun edebiyatı, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır ve Osmanlı İmparatorluğu’nda etkili olmuştur. Bu akımın özellikleri şunlardır:

 1. Batılılaşma: Servet-i Fünun edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun batılılaşma sürecinde ortaya çıkmıştır ve bu nedenle batı edebiyatından etkilenmiştir. Batı edebiyatının tekniklerini ve konularını uygulamak istemişlerdir.

 2. Realizm: Servet-i Fünun edebiyatı, gerçekçi bir yaklaşıma sahiptir. Gerçek hayattan alınan olayları, kişileri ve yerleri yansıtmayı amaçlar. Yani, edebiyat eserlerinin gerçeğe uygun olmasına önem verilir.

 3. Sanatsal dil: Dil ve üslup, Servet-i Fünun edebiyatında önemli bir rol oynar. Daha önceki dönemlerde kullanılan sade ve açık dil yerine, sanatsal bir dil kullanmayı hedeflerler.

 4. Toplumsal eleştiri: Servet-i Fünun edebiyatı, toplumun sorunlarını eleştirir. Toplumsal konuları işleyerek, toplumu bilinçlendirmeyi amaçlarlar.

 5. Bireysellik: Servet-i Fünun edebiyatında, bireysellik önemlidir. Eserlerde genellikle kişisel deneyimlere ve duygulara yer verilir.

 6. Estetik değer: Servet-i Fünun edebiyatı, estetik değerin önemli olduğuna inanır. Eserlerin sanatsal olması ve okuyucuya estetik bir zevk vermesi hedeflenir.

 7. Doğalcılık: Servet-i Fünun edebiyatı, doğallığı ve sadeliği benimser. Sade ve doğal bir dil kullanarak gerçeği yansıtmayı hedeflerler.