Serveti Fünun Özellikleri Nelerdir? Serveti Fünün Edebiyatı Özellikleri

Serveti Fünun Özellikleri Nelerdir? Serveti Fünün edebiyatı özellikleri

Serveti Fünun özellikleri

  • Bu edebiyat döneminde sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir.
  • Eserlerde sosyal konular ele alınmıştır.
  • Sembolizm ve parnasizm akımından etkilenmiştir.
  • Konu olarak en fazla aşk, doğa, günlük yaşam, aşk, karamsarlık, düş kırıklıkları ve ölüm konuları ele alınmıştır.
  • Nazım nesre yaklaştırılmıştır.
  • Eserlerde konu bütünlüğüne önem verilmiştir.
  • Vezin ile konu arasında uyum aranmıştır.
  • Hayata karamsar bakmalarından dolayı bu durumu şiirlere de yansımışlardır.
  • Musukiye şiiirlerinde kullanmışlardır.
  • Bu dönemde toplum sanat içindir anlayışına bağlı olarak şiir eserleri veeilmiştir.