Şeker – su karışımı aşağıdaki karışım türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

Şeker – su karışımı aşağıdaki karışım türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Aerosol
B) Emülsiyon
C) Süspansiyon
D) Çözelti
E) Kolloid

Şeker – su karışımı aşağıdaki karışım türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

Cevap: Şeker – su karışımı Çözelti için bir örnektir. Doğru cevap D