Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir?

A Belli bir şekiileri vardır.
B Belli bir hacimleri vardır.
C Bulundukları kabın şeklini alırlar.
D Akışkandırlar.

Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir?

Cevap: Sıvıların belli bir şekli yoktur. Bu yüzden Cevap A seçeneğidir.