Santigrat ile fahrenheit arasındaki fark nedir

santigrat ile fahrenheit arasındaki fark nedir

santigrat ile fahrenheit arasındaki fark

Cevap: Santigrat (°C) ve Fahrenheit (°F) sıcaklık ölçekleri arasındaki fark, Fahrenheit ölçeğinin Santigrat ölçeğine göre daha geniş bir aralığa sahip olması nedeniyle ortaya çıkar. Fahrenheit ölçeğinde 0°C, 32°F’ye ve 100°C ise 212°F’ye denk gelir. Aralarındaki dönüşüm formülü ise şu şekildedir:

°F = (°C × 9/5) + 32
°C = (°F - 32) × 5/9